Ploppestable blir
Fotograf Petter Bäcklund

Som ni har sett på Instagram och även med min hemsida går jag numera undernamnet Fotograf Petter Bäcklund istället för tidigare Ploppestable. Så för alla er som söker efter Ploppestable.com kommer ni nu komma hit till petterbacklund.com och på instagram till instagram.com/petter_backlund

Innehållet kommer dock vara kvar detsamma!